INCLUSION NA NAUTICA

Coa axuda de Cohesión Social da Deputación de Pontevedra desenvolveuse  esta actividade para formar novas e novos patróns con discapacidade física e fomentar a navegación ao colectivo.
https://www.depo.gal/